התאגדות ישראלית לברידג' - מרכז ההתאגדות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2013, בית 3

מושב:11 מתוך 11 תאריך: 14-12-13

דרוג שם הקבוצה שמות השחקנים מספר קנסות [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] סה"כ נאמ נאא
1 איתן מוניה איתן מוניה-איתן יבגניה-מילוא עמיר-אלון יהודה-אבירם ריקי-דשא גיל 252 0 11.05 17.24 13.71 5.3 14.22 19.44 11.38 19.74 20 17.56 19.34 168.98 60 22
2 פאר ניר פאר ניר-מידה שלמה-גלמן נועם-לוי מיכה-רוס רני-רוס דור 244 0 19.54 3.27 20 14.7 13.45 15.15 15.79 17.71 18.28 12.31 15.99 166.19 56 20
3 טרנר אפרים טרנר אפרים-אלטמן אריה-טבשי חיים-סולומון מייק-דוד מנשה-סינמליה סיקו 242 0 20 2.76 0 4.63 19.44 0.46 12.9 20 10.71 19.74 20 130.64 42 15
4 יסטרוב יהודית יסטרוב יהודית-שוורץ זקלין-שחורי נילי-עופר הנרי-רובינסון דוד-אפשטיין פרל 241 0 8.95 7.69 18.66 7.99 16.55 9.64 7.1 2.29 14.22 4.42 14.7 112.21 32 11
5 איתן חיותה איתן חיותה-טרסיוק אידה-אונגר חיים-בר עדנה-שמעון ציפי-כוחן שאול 250 0 8.3 8.95 8.95 11.7 16.91 19.54 4.21 15.58 7.39 2.44 5.3 109.27 21 7
6 מרדלר קרביץ ענת מרדלר קרביץ ענת-קירשנבוים זיו-שנר צחי-אלמרו נועה 245 0 12.9 11.05 1.34 9.64 5.78 4.42 10 16.91 9.29 7.69 17.71 106.73 22 7
7 וזינה אורי וזינה אורי-רונן ליאורה-גרין שלמה(סולי)-גולדשמיד דין-שפירא אורה-ובר זאב 248 0 7.1 16.18 4.42 19.34 0.56 4.85 11.05 0.26 12.61 15.58 12.31 104.26 25 8
8 קליינפלד אילנה קליינפלד אילנה-בן שמעון מרים-פרי יצחק-פרי רחל-מראלי טרי-מראלי אהרון 247 0 4.85 3.82 11.05 12.01 14.93 15.58 8.62 10.71 18.28 0.26 4.01 104.12 24 8
9 כהן דן כהן דן-באני רחל-מנושביץ רטי-ניצן אדם-כץ יעקב-ברזג אלן 246 0 15.15 19.83 20 15.37 6.55 0.56 8.95 4.42 5.78 1.72 2.29 100.62 20 6
10 חסון דוד חסון דוד-קרליבך מיכאל-רוזנפלד ארז-קירשון יפים-אליהו רוני-גלברט שלמה 243 0 11.7 12.31 6.29 10.36 5.07 15.15 3.82 0 1.72 18.28 7.69 92.39 21 7
11 לביא יקיר לביא יקיר-אבן אדיר-בצלאל רות-אופיר אסתר-גוטפריד שי-שופמן דנה 249 0 0.46 0.17 15.58 8.3 3.45 4.85 10 9.29 0 12.61 0 64.71 13 4
12 בן אריה בתיה בן אריה בתיה-כפיר שושנה-שחר מגי-גל מאיר-סגל חנה-(גורביץ תמר) 251 -2 0 16.73 0 0.66 3.09 10.36 16.18 3.09 1.72 7.39 0.66 57.88 13 4

שם הקבוצה מספר 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 סה"כ
יסטרוב יהודית 241 ## 7.1 7.69 2.29 18.66 14.22 7.99 4.42 16.55 14.7 9.64 8.95 112.21
טרנר אפרים 242 12.9 ## 20 0 10.71 4.63 19.74 19.44 20 0.46 20 2.76 130.64
חסון דוד 243 12.31 0 ## 1.72 10.36 18.28 5.07 7.69 15.15 11.7 3.82 6.29 92.39
פאר ניר 244 17.71 20 18.28 ## 12.31 13.45 15.99 15.15 19.54 15.79 3.27 14.7 166.19
מרדלר קרביץ ענת 245 1.34 9.29 9.64 7.69 ## 17.71 4.42 12.9 10 11.05 16.91 5.78 106.73
כהן דן 246 5.78 15.37 1.72 6.55 2.29 ## 15.15 8.95 19.83 4.42 20 0.56 100.62
קליינפלד אילנה 247 12.01 0.26 14.93 4.01 15.58 4.85 ## 3.82 10.71 11.05 18.28 8.62 104.12
וזינה אורי 248 15.58 0.56 12.31 4.85 7.1 11.05 16.18 ## 4.42 12.61 19.34 0.26 104.26
לביא יקיר 249 3.45 0 4.85 0.46 10 0.17 9.29 15.58 ## 8.3 12.61 0 64.71
איתן חיותה 250 5.3 19.54 8.3 4.21 8.95 15.58 8.95 7.39 11.7 ## 16.91 2.44 109.27
בן אריה בתיה 251 10.36 0 16.18 16.73 3.09 0 1.72 0.66 7.39 3.09 ## 0.66 57.88
איתן מוניה 252 11.05 17.24 13.71 5.3 14.22 19.44 11.38 19.74 20 17.56 19.34 ## 168.98

תוכנית חישובים: אסף עמית 2013 ©

Copyright © 2013,    Amit Asaf