התאגדות ישראלית לברידג' - מרכז ההתאגדות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2013 - בית 5

מושב:11 מתוך 11 תאריך: 08-11-13

דרוג שם הקבוצה שמות השחקנים מספר קנסות [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] סה"כ נאמ נאא
1 זנדני שי זנדני שי-וודינסקי אלי-פינקוביץ רבקה-שטרק איתי-בראונשטיין יעל-וקסלר מיכל 285 0 12.9 12.31 18.66 17.08 13.45 15.99 18.66 9.64 2.29 18.28 15.15 154.41 57 21
2 בן דוד אבישי בן דוד אבישי-שמואלי רן-צברי מיכל-ספינקה פיני-חיים רון 288 0 7.1 2.14 15.58 17.4 18 16.37 17.86 18 2 20 15.37 149.82 50 18
3 דגן אבינועם דגן אבינועם-דגן חוה-(רובינשטיין ססיליה)-באר מרכוס-הריס אורית-שחל אריה 290 0 5.07 7.69 14.7 15.37 16.37 19.13 20 6.55 18 16.73 7.69 147.3 44 16
4 יקותיאלי אסף יקותיאלי אסף-אביטל שחף-נגל מירצה-עמיעז רום-שטקלר גלעד-בן זגמי הראל 282 0 6.82 14.46 12.9 18.54 2 0.87 0 17.56 17.71 16.18 16.91 123.95 39 14
5 דיקמן עמוס דיקמן עמוס-אלפנדרי ניסים-רוטנברג רות-אלעד רחל-בלס אביבה-בילר תודי 281 0 7.39 5.54 1.34 17.08 7.1 13.71 20 15.37 18.66 0 12.31 118.5 34 12
6 גל יוסי גל יוסי-פורטיאנסקי ג'אנה-כהן קובי-שמלה ז'אק-לוטן ילון-ברנס לורנס 283 0 14.93 14.46 14.93 2.92 12.9 11.38 14.7 2.44 13.71 5.54 4.63 112.54 34 12
7 בנימין סלביה בנימין סלביה-דוד אליהו-פן אסתר-ריפס סילביה-גרבר זיוה-הרציג רבקה 291 0 13.18 16.55 17.56 2.6 3.63 6.29 5.3 10.36 3.09 18.14 4.21 100.91 22 7
8 ינון חגי ינון חגי-עצמון נורית-בילגוראי שרה-אורון דוד-דורי ישראל-דורי צביה 287 0 13.45 17.86 5.3 2.92 7.1 4.01 6.03 8.62 16.91 3.82 13.45 99.47 20 6
9 סגל מירון סגל מירון-בלס יעקב-בלס יוסף-פוקס קנט-וקנין מיכה-דובשני צבי 292 0 12.61 5.54 5.07 11.05 6.55 6.03 13.97 2 8.3 3.27 15.79 90.18 19 6
10 טאו טל טאו טל-ספינקה גילי-פרולינגר איל-מורן יהודית-גולדברגר דורית 289 0 12.31 15.37 4.42 4.63 12.9 8.62 1.34 11.38 11.7 1.86 3.09 87.62 21 7
11 גלעדי ירון גלעדי ירון-בלום טל-אסולין עדי-גלעדי ציפי-גלעדי מיכאל-דלל אילנה 286 0 6.55 4.63 2.44 1.46 3.45 13.97 2.14 13.45 1.34 14.46 4.85 68.74 14 5
12 אראל יונתן אראל יונתן-יקיר דני-וילנסקי אריה-נחמיאס נורית-ארבל דודו-גולן אלעד 284 0 7.69 3.45 7.1 8.95 16.55 3.63 0 4.63 6.29 1.72 6.55 66.56 10 3

שם הקבוצה מספר 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 סה"כ
דיקמן עמוס 281 ## 20 5.54 15.37 1.34 18.66 17.08 0 7.1 12.31 13.71 7.39 118.5
יקותיאלי אסף 282 0 ## 17.56 12.9 17.71 18.54 16.18 2 16.91 0.87 6.82 14.46 123.95
גל יוסי 283 14.46 2.44 ## 13.71 2.92 5.54 12.9 4.63 11.38 14.93 14.7 14.93 112.54
אראל יונתן 284 4.63 7.1 6.29 ## 1.72 16.55 6.55 3.63 7.69 0 3.45 8.95 66.56
זנדני שי 285 18.66 2.29 17.08 18.28 ## 15.15 15.99 12.9 18.66 12.31 9.64 13.45 154.41
גלעדי ירון 286 1.34 1.46 14.46 3.45 4.85 ## 6.55 2.14 4.63 13.45 2.44 13.97 68.74
ינון חגי 287 2.92 3.82 7.1 13.45 4.01 13.45 ## 17.86 8.62 5.3 16.91 6.03 99.47
בן דוד אבישי 288 20 18 15.37 16.37 7.1 17.86 2.14 ## 15.58 2 17.4 18 149.82
טאו טל 289 12.9 3.09 8.62 12.31 1.34 15.37 11.38 4.42 ## 4.63 1.86 11.7 87.62
דגן אבינועם 290 7.69 19.13 5.07 20 7.69 6.55 14.7 18 15.37 ## 16.37 16.73 147.3
בנימין סלביה 291 6.29 13.18 5.3 16.55 10.36 17.56 3.09 2.6 18.14 3.63 ## 4.21 100.91
סגל מירון 292 12.61 5.54 5.07 11.05 6.55 6.03 13.97 2 8.3 3.27 15.79 ## 90.18

תוכנית חישובים: אסף עמית 2013 ©

Copyright © 2013,    Amit Asaf