התאגדות ישראלית לברידג' - ארצי - התאגדות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף ארצי - התאגדות

תחרות: משחקי מבחן סניורים - חצי גמר

מושב:4 מתוך 4 תאריך: 24/12/15

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 88.9 23.0 57.9 1.0 7.0 תור רוני - לויט ישעיהו 2332 274 9
2 85.0 32.0 10.0 1.0 42.0 ברסלאור מנחם - זילברבוש שמואל 515 837 7
3 69.0 11.0 15.0 23.0 20.0 טימיאנקר נח - ברקמן מאיר 3292 8312 6
4 66.0 32.0 -2.0 25.0 11.0 אלישר שלמה - פדון יניב 2005 2719 5
5 55.0 6.0 25.0 9.0 15.0 קליש אבי - פודגור לאוניד 896 2504 4
6 45.0 10.0 23.0 6.0 6.0 זליגמן שלמה - שוורץ אדריאן 199 391 3
7 18.0 17.0 6.0 -35.0 30.0 מרק סוניה - מרק מיכה 6937 6938 2
8 7.0 16.0 -19.0 12.0 -2.0 ליבסטר שעיה - ספייר אלברט 799 864 2
9 -2.0 18.0 11.0 -25.0 -6.0 רוס גדעון - גולדשטיין עמירם 412 122  
10 -5.0 -7.0 15.0 1.0 -14.0 פרידריך יוליאן - אנגל יוסי 368 991  
11 -8.0 -10.0 6.0 -5.0 1.0 וויינשטוק פאול - אורן יוסף 6398 3514  
12 -11.0 -21.0 19.0 11.0 -20.0 אורנשטיין איתן - שגיב יהודה 801 8266  
13 -23.0 -48.0 18.0 23.0 -16.0 טל לביאה - טל חיים 5719 5720  
14 -33.0 -5.0 -19.0 7.0 -16.0 חץ נתן - קובאליו סרג'יו 10642 86  
15 -38.0 -16.0 11.0 -24.0 -9.0 ליבסטר נדיה - אורי עמי 798 3135  
16 -62.0 -19.0 -47.0 -5.0 9.0 גוליק איתן - גוליק אורי 1413 1414  
17 -70.0 -15.0 -27.0 -25.0 -3.0 חץ קלרה - יוגב דוד 10643 3026  
18 -85.0 -24.0 -6.0 0.0 -55.0 טרגן אברהם - צייטין דוד 15186 939  
תוכנית חישובים: אסף עמית 2015 ©

Copyright © 2014,    Amit Asaf