Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
גביע חני גלברט 2019 (ב)
מושב 3 מתוך 7 תאריך: 17/06/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.54
מנהל תחרות: עמית אסף

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה הובלה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
שפיר רוחמה - הלמר יהושע 20.00  50 9 4-1 [E] 80.00אופן מרדכי - יונה ברטה
הספל ראובן - לוי אנה 20.00  50 J 3N-1 [E] 80.00שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם
בוימל דבורה - שטרן ורד 20.00  50 9 2-1 [E] 80.00אקמן טובה - בליצבלאו ויקי
שניידר מיכאל - שניידר טובה 60.00 -50  3 3-1 [N] 40.00גונן אוה - ולדמן שרה
בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 80.00 -80  2 1 [E] 20.00זהבי יוסף - למדן אורי
אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 100.00 -100  2 1-2 [N] 0.00כהן יהודית - אביזמר פני