Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
גביע חדווה ברגמן (א)
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 25/08/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.55
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום: בוימל דבורה - שטרן ורד
תוצאה: -110
ניקוד: 82.65
מזרח-מערב: בר רבקה - תמיר טובה
12 52
A952
A654
654
 
763
QJT4

AQJT73
KQJ94
763
KJ972
  AT8
K8
QT83
K982
 
 NT
N 6 5 5 8 6
S 6 5 6 8 5
E 7 7 7 5 6
W 7 7 7 5 6
Par: 90
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 9.18  200 90.82תמרי אבא - גולדשמידט נחמן
שניידר מיכאל - שניידר טובה 9.18  200 90.82לוי אבי - ארבל שמואל
טישלר לאה - שיינר חנה 50.00  50 50.00גל טיבור - מלמד אהרון
בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 50.00  50 50.00הרשקוביץ בלו - מלמד רות
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 50.00  50 50.00מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני
בר רבקה - תמיר טובה 82.65 -110  17.35בוימל דבורה - שטרן ורד
פייטלוביץ דני - כהן בתיה 98.98 -140  1.02ארזיל אתי - בייצר מוטי
    1/2 51.46קוגן זאב - גונן שרה