Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

צפון-דרום:שחר אופירה - קיטה פנינה
חוזה:3N+1 [W]
תוצאה: -430
ניקוד: 31.82
מזרח-מערב: גלזר דינה - ליפר יפה
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
עשת עדה - פיק מיכל 4.55  50 4-1 [E] 95.45תרוץ טובה - סבו ליאורה
ויידמן ולרי - קצנברג פולה 4.55  50 4-1 [E] 95.45מיודק אילה - בלס אביבה
בנישטי שלמה - סוקול מתי 18.18 -50  3-1 [S] 81.82בר-שלמה מרים - יוסיפון משה
פלינר רוני - אופמן טובה 31.82 -400  3N [W] 68.18קופלביץ דולי - קליין יעקב
ראובני אפרים - גור יוסי 31.82 -400  3N [E] 68.18וינטראוב נאוה - לוי עליזה
גפשטין חמדה - דוידוב דליה 50.00 -420  4 [E] 50.00מילר בני - טוויג אהרון
זמיר משה - סידלר איתן 50.00 -420  4 [E] 50.00יוספן דוד - זלוף אמי
גלזר דינה - ליפר יפה 68.18 -430  3N+1 [W] 31.82שחר אופירה - קיטה פנינה
קרוק אסתר - קרוק רוברט 68.18 -430  3N+1 [W] 31.82צדוק שולה - שמחון שולמית
גרינשטיין אריה - וייס טובה 86.36 -450  4+1 [E] 13.64ארבל תקוה - פסטרנק פנחס
כץ יעקב - כץ ציפי 86.36 -450  4+1 [E] 13.64תרוץ יוסף - לבנדה עדנה
דר צבי - מריל שמוליק 100.00 -480  4+2 [E] 0.00סרפר אהובה - לב איבון