Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
עשת עדה - פיק מיכל 0.00  170 2+2 [S] 100.00בר תקוה דן - הנדל אביהו
פלג מנחם - בן יאיר שירלי 18.18  110 2 [S] 81.82וינטראוב נאוה - לוי עליזה
דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 18.18  110 2 [S] 81.82דרורי רינה - נוסבאום אינגה
בנישטי שלמה - סוקול מתי 18.18  110 2 [S] 81.82שחורי פנחס - אלישוב דליה
דר צבי - מריל שמוליק 40.91  100 3-1 [E] 59.09קרני בלהה - ווינשטיין מרילה
רובינגר בתיה - דירקטור פיונה 40.91  100 3-1 [E] 59.09תרוץ יוסף - לבנדה עדנה
יוספן נעים - שלום שולמית 59.09 -50  2-1 [S] 40.91קופלביץ דולי - קליין יעקב
ויידמן ולרי - קצנברג פולה 59.09 -50  2-1 [S] 40.91תרוץ טובה - סבו ליאורה
גרינשטיין אריה - וייס טובה 72.73 -100  2-2 [S] 27.27רוזנר חנה לאה - ענבר סמדר
גפשטין חמדה - דוידוב דליה 81.82 -110  2+1 [E] 18.18בר-שלמה מרים - יוסיפון משה
קרוק אסתר - קרוק רוברט 90.91 -130  3+1 [E] 9.09סלומון תקוה - כאנים לאה
אטיא שמואל - מילנר חיה 100.00 -150  3-3 [N] 0.00רזון עליזה - נדיב רבקה