Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

צפון-דרום:שחר אופירה - קיטה פנינה
חוזה:2+2 [N]
תוצאה: 130
ניקוד: 22.73
מזרח-מערב: גלזר דינה - ליפר יפה
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
כץ יעקב - כץ ציפי 0.00  600 3N [N] 100.00תרוץ יוסף - לבנדה עדנה
זמיר משה - סידלר איתן 9.09  250 2N-5 [E] 90.91יוספן דוד - זלוף אמי
פלינר רוני - אופמן טובה 22.73  200 4-4 [E] 77.27קופלביץ דולי - קליין יעקב
גרינשטיין אריה - וייס טובה 22.73  200 1-4 [E] 77.27ארבל תקוה - פסטרנק פנחס
עשת עדה - פיק מיכל 50.00  150 4+1 [N] 50.00תרוץ טובה - סבו ליאורה
דר צבי - מריל שמוליק 50.00  150 2N+1 [N] 50.00סרפר אהובה - לב איבון
בנישטי שלמה - סוקול מתי 50.00  150 2+3 [N] 50.00בר-שלמה מרים - יוסיפון משה
ראובני אפרים - גור יוסי 50.00  150 3+2 [N] 50.00וינטראוב נאוה - לוי עליזה
ויידמן ולרי - קצנברג פולה 77.27  130 2+2 [N] 22.73מיודק אילה - בלס אביבה
גלזר דינה - ליפר יפה 77.27  130 2+2 [N] 22.73שחר אופירה - קיטה פנינה
קרוק אסתר - קרוק רוברט 90.91  110 2+1 [N] 9.09צדוק שולה - שמחון שולמית
גפשטין חמדה - דוידוב דליה 100.00  100 3-2 [E] 0.00מילר בני - טוויג אהרון