Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
פלינר רוני - אופמן טובה 0.00 -140  2+1 [E] 100.00בר תקוה דן - הנדל אביהו
גלזר דינה - ליפר יפה 9.09 -170  3+1 [E] 90.91דרורי רינה - נוסבאום אינגה
זמיר משה - סידלר איתן 18.18 -180  1N+3 [E] 81.82רזון עליזה - נדיב רבקה
יוספן נעים - שלום שולמית 31.82 -200  3+2 [E] 68.18תרוץ טובה - סבו ליאורה
גואריס כרמית - גור צבי 31.82 -200  3+2 [E] 68.18קרני בלהה - ווינשטיין מרילה
שגיב אברהם - וולפברג ארנון 50.00 -620  4 [E] 50.00רוזנר חנה לאה - ענבר סמדר
רובינגר בתיה - דירקטור פיונה 50.00 -620  4 [E] 50.00צדוק שולה - שמחון שולמית
גפשטין חמדה - דוידוב דליה 81.82 -650  4+1 [E] 18.18קופלביץ דולי - קליין יעקב
ויידמן ולרי - קצנברג פולה 81.82 -650  4+1 [E] 18.18תרוץ יוסף - לבנדה עדנה
כץ יעקב - כץ ציפי 81.82 -650  4+1 [E] 18.18סלומון תקוה - כאנים לאה
פלג מנחם - בן יאיר שירלי 81.82 -650  4+1 [E] 18.18בר-שלמה מרים - יוסיפון משה
ראובני אפרים - גור יוסי 81.82 -650  4+1 [E] 18.18שחורי פנחס - אלישוב דליה