Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
דר צבי - מריל שמוליק 0.00  150 1N+2 [S] 100.00בר-שלמה מרים - יוסיפון משה
גלזר דינה - ליפר יפה 22.73  120 1N+1 [S] 77.27ארבל תקוה - פסטרנק פנחס
יוספן נעים - שלום שולמית 22.73  120 1N+1 [S] 77.27תרוץ יוסף - לבנדה עדנה
קרוק אסתר - קרוק רוברט 22.73  120 1N+1 [S] 77.27רוזנר חנה לאה - ענבר סמדר
גפשטין חמדה - דוידוב דליה 22.73  120 1N+1 [S] 77.27תרוץ טובה - סבו ליאורה
רובינגר בתיה - דירקטור פיונה 45.45  110 2 [N] 54.55דרורי רינה - נוסבאום אינגה
ויידמן ולרי - קצנברג פולה 63.64  90 1N [S] 36.36צדוק שולה - שמחון שולמית
בנישטי שלמה - סוקול מתי 63.64  90 1N [S] 36.36בר תקוה דן - הנדל אביהו
עשת עדה - פיק מיכל 63.64  90 1N [N] 36.36סלומון תקוה - כאנים לאה
דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 81.82  50 2-1 [W] 18.18רזון עליזה - נדיב רבקה
אטיא שמואל - מילנר חיה 90.91 -50  2-1 [N] 9.09שחורי פנחס - אלישוב דליה
גרינשטיין אריה - וייס טובה 100.00 -80  1 [W] 0.00קרני בלהה - ווינשטיין מרילה