Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
זמיר משה - סידלר איתן 0.00  200 3N-2 [E] 100.00שחורי פנחס - אלישוב דליה
גואריס כרמית - גור צבי 13.64 -50  2-1 [N] 86.36בר-שלמה מרים - יוסיפון משה
כץ יעקב - כץ ציפי 13.64 -50  2-1 [N] 86.36רוזנר חנה לאה - ענבר סמדר
פלג מנחם - בן יאיר שירלי 27.27 -100  2-2 [N] 72.73תרוץ טובה - סבו ליאורה
ויידמן ולרי - קצנברג פולה 54.55 -110  3 [E] 45.45דרורי רינה - נוסבאום אינגה
שגיב אברהם - וולפברג ארנון 54.55 -110  3 [E] 45.45קרני בלהה - ווינשטיין מרילה
דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 54.55 -110  3 [E] 45.45סרפר אהובה - לב איבון
רובינגר בתיה - דירקטור פיונה 54.55 -110  2+1 [E] 45.45ארבל תקוה - פסטרנק פנחס
יוספן נעים - שלום שולמית 54.55 -110  3 [E] 45.45צדוק שולה - שמחון שולמית
ראובני אפרים - גור יוסי 81.82 -170  3+1 [W] 18.18בר תקוה דן - הנדל אביהו
פלינר רוני - אופמן טובה 95.45 -620  4 [W] 4.55סלומון תקוה - כאנים לאה
גלזר דינה - ליפר יפה 95.45 -620  4 [W] 4.55רזון עליזה - נדיב רבקה