Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
זמיר משה - סידלר איתן 0.00  570 2X+1 [S] 100.00מילר בני - טוויג אהרון
גלזר דינה - ליפר יפה 9.09  120 2N [S] 90.91סרפר אהובה - לב איבון
אטיא שמואל - מילנר חיה 18.18  100 4-2 [W] 81.82בר תקוה דן - הנדל אביהו
רובינגר בתיה - דירקטור פיונה 31.82  50 3-1 [E] 68.18רזון עליזה - נדיב רבקה
גרינשטיין אריה - וייס טובה 31.82  50 2-1 [W] 68.18בר-שלמה מרים - יוסיפון משה
גפשטין חמדה - דוידוב דליה 59.09 -110  2 [E] 40.91צדוק שולה - שמחון שולמית
דר צבי - מריל שמוליק 59.09 -110  2 [E] 40.91תרוץ טובה - סבו ליאורה
עשת עדה - פיק מיכל 59.09 -110  2 [W] 40.91רוזנר חנה לאה - ענבר סמדר
קרוק אסתר - קרוק רוברט 59.09 -110  2 [W] 40.91קרני בלהה - ווינשטיין מרילה
ויידמן ולרי - קצנברג פולה 90.91 -140  3 [W] 9.09ארבל תקוה - פסטרנק פנחס
בנישטי שלמה - סוקול מתי 90.91 -140  2+1 [E] 9.09סלומון תקוה - כאנים לאה
דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 90.91 -140  2+1 [W] 9.09שחורי פנחס - אלישוב דליה