Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
זמיר משה - סידלר איתן 0.00  630 3N+1 [S] 100.00מילר בני - טוויג אהרון
דר צבי - מריל שמוליק 27.27  600 3N [S] 72.73תרוץ טובה - סבו ליאורה
אטיא שמואל - מילנר חיה 27.27  600 3N [N] 72.73בר תקוה דן - הנדל אביהו
דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 27.27  600 3N [N] 72.73שחורי פנחס - אלישוב דליה
גלזר דינה - ליפר יפה 27.27  600 3N [N] 72.73סרפר אהובה - לב איבון
קרוק אסתר - קרוק רוברט 27.27  600 3N [N] 72.73קרני בלהה - ווינשטיין מרילה
גפשטין חמדה - דוידוב דליה 59.09  180 1N+3 [N] 40.91צדוק שולה - שמחון שולמית
רובינגר בתיה - דירקטור פיונה 59.09  180 2N+2 [N] 40.91רזון עליזה - נדיב רבקה
גרינשטיין אריה - וייס טובה 72.73  170 3+3 [N] 27.27בר-שלמה מרים - יוסיפון משה
בנישטי שלמה - סוקול מתי 86.36  150 3+2 [S] 13.64סלומון תקוה - כאנים לאה
עשת עדה - פיק מיכל 86.36  150 1N+2 [N] 13.64רוזנר חנה לאה - ענבר סמדר
ויידמן ולרי - קצנברג פולה 100.00  140 2+1 [S] 0.00ארבל תקוה - פסטרנק פנחס