Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
פלג מנחם - בן יאיר שירלי 0.00  200 2N-2 [W] 100.00צדוק שולה - שמחון שולמית
זמיר משה - סידלר איתן 9.09  110 2+1 [S] 90.91בר תקוה דן - הנדל אביהו
ראובני אפרים - גור יוסי 22.73 -90  1N [E] 77.27סלומון תקוה - כאנים לאה
גלזר דינה - ליפר יפה 22.73 -90  2 [E] 77.27שחורי פנחס - אלישוב דליה
גואריס כרמית - גור צבי 40.91 -100  2-1 [S] 59.09תרוץ טובה - סבו ליאורה
יוספן נעים - שלום שולמית 40.91 -100  2-1 [S] 59.09ארבל תקוה - פסטרנק פנחס
שגיב אברהם - וולפברג ארנון 54.55 -110  2 [E] 45.45בר-שלמה מרים - יוסיפון משה
אטיא שמואל - מילנר חיה 63.64 -140  2+1 [E] 36.36מיודק אילה - בלס אביבה
דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 77.27 -170  2+2 [E] 22.73מילר בני - טוויג אהרון
רובינגר בתיה - דירקטור פיונה 77.27 -170  2+2 [E] 22.73סרפר אהובה - לב איבון
כץ יעקב - כץ ציפי 90.91 -200  3+2 [E] 9.09קרני בלהה - ווינשטיין מרילה
פלינר רוני - אופמן טובה 100.00 -300  3-3 [S] 0.00רוזנר חנה לאה - ענבר סמדר