Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

צפון-דרום:שחר אופירה - קיטה פנינה
חוזה:4+2 [W]
תוצאה: -480
ניקוד: 18.18
מזרח-מערב: ראובני אפרים - גור יוסי
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
בנישטי שלמה - סוקול מתי 13.64  50 6N-1 [W] 86.36רוזנר חנה לאה - ענבר סמדר
ויידמן ולרי - קצנברג פולה 13.64  50 6N-1 [E] 86.36סרפר אהובה - לב איבון
גלזר דינה - ליפר יפה 13.64  50 6-1 [W] 86.36מילר בני - טוויג אהרון
קרוק אסתר - קרוק רוברט 13.64  50 6-1 [W] 86.36בר-שלמה מרים - יוסיפון משה
זמיר משה - סידלר איתן 36.36 -170  2+2 [W] 63.64מיודק אילה - בלס אביבה
עשת עדה - פיק מיכל 59.09 -450  4+1 [W] 40.91קרני בלהה - ווינשטיין מרילה
דר צבי - מריל שמוליק 59.09 -450  4+1 [W] 40.91צדוק שולה - שמחון שולמית
גרינשטיין אריה - וייס טובה 59.09 -450  4+1 [W] 40.91תרוץ טובה - סבו ליאורה
גפשטין חמדה - דוידוב דליה 59.09 -450  4+1 [W] 40.91ארבל תקוה - פסטרנק פנחס
ראובני אפרים - גור יוסי 81.82 -480  4+2 [W] 18.18שחר אופירה - קיטה פנינה
דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 95.45 -980  6 [W] 4.55בר תקוה דן - הנדל אביהו
אטיא שמואל - מילנר חיה 95.45 -980  6 [W] 4.55סלומון תקוה - כאנים לאה