Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

צפון-דרום:שחר אופירה - קיטה פנינה
חוזה:4 [N]
תוצאה: 420
ניקוד: 68.18
מזרח-מערב: ראובני אפרים - גור יוסי
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
קרוק אסתר - קרוק רוברט 0.00  450 4+1 [N] 100.00בר-שלמה מרים - יוסיפון משה
בנישטי שלמה - סוקול מתי 13.64  430 3N+1 [N] 86.36רוזנר חנה לאה - ענבר סמדר
ויידמן ולרי - קצנברג פולה 13.64  430 3N+1 [N] 86.36סרפר אהובה - לב איבון
אטיא שמואל - מילנר חיה 31.82  420 4 [N] 68.18סלומון תקוה - כאנים לאה
ראובני אפרים - גור יוסי 31.82  420 4 [N] 68.18שחר אופירה - קיטה פנינה
זמיר משה - סידלר איתן 50.00  400 3N [N] 50.00מיודק אילה - בלס אביבה
דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 50.00  400 3N [N] 50.00בר תקוה דן - הנדל אביהו
עשת עדה - פיק מיכל 81.82 -50  3N-1 [N] 18.18קרני בלהה - ווינשטיין מרילה
דר צבי - מריל שמוליק 81.82 -50  3N-1 [N] 18.18צדוק שולה - שמחון שולמית
גלזר דינה - ליפר יפה 81.82 -50  3N-1 [N] 18.18מילר בני - טוויג אהרון
גפשטין חמדה - דוידוב דליה 81.82 -50  3N-1 [N] 18.18ארבל תקוה - פסטרנק פנחס
גרינשטיין אריה - וייס טובה 81.82 -50  3N-1 [N] 18.18תרוץ טובה - סבו ליאורה