Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 7.83
מנהל תחרות: ספינקה גילי

צפון-דרום:שחר אופירה - קיטה פנינה
חוזה:5 [E]
תוצאה: -400
ניקוד: 63.64
מזרח-מערב: אטיא שמואל - מילנר חיה
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
זמיר משה - סידלר איתן 0.00  100 5-2 [E] 100.00סלומון תקוה - כאנים לאה
רובינגר בתיה - דירקטור פיונה 9.09  50 5-1 [E] 90.91מילר בני - טוויג אהרון
גואריס כרמית - גור צבי 36.36 -400  5 [W] 63.64צדוק שולה - שמחון שולמית
אטיא שמואל - מילנר חיה 36.36 -400  5 [E] 63.64שחר אופירה - קיטה פנינה
ראובני אפרים - גור יוסי 36.36 -400  5 [W] 63.64רוזנר חנה לאה - ענבר סמדר
דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 36.36 -400  5 [E] 63.64מיודק אילה - בלס אביבה
כץ יעקב - כץ ציפי 36.36 -400  5 [W] 63.64בר-שלמה מרים - יוסיפון משה
פלינר רוני - אופמן טובה 68.18 -420  5+1 [W] 31.82קרני בלהה - ווינשטיין מרילה
בנישטי שלמה - סוקול מתי 68.18 -420  5+1 [W] 31.82יוספן דוד - זלוף אמי
שגיב אברהם - וולפברג ארנון 81.82 -440  5+2 [E] 18.18תרוץ טובה - סבו ליאורה
יוספן נעים - שלום שולמית 90.91 -520  3N+4 [E] 9.09סרפר אהובה - לב איבון
פלג מנחם - בן יאיר שירלי 100.00 -1090  6X [W] 0.00ארבל תקוה - פסטרנק פנחס