Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 01/09/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 8.03
מנהל תחרות: ספינקה גילי

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
בבס סופיה - מורן מוטי 0.41  200 5X-1 [E] 99.59וינטראוב נאוה - לוי עליזה
ראובני אפרים - גור יוסי 20.25 -170  3+1 [W] 79.75בר תקוה דן - הנדל אביהו
בלאכר יולי - וילף סוניה 20.25 -170  3+1 [E] 79.75רוזנר חנה לאה - אלישוב דליה
דר צבי - מריל שמוליק 20.25 -170  2+2 [E] 79.75קרני בלהה - פלג מנחם
דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 64.88 -620  4 [E] 35.12רזון עליזה - נדיב רבקה
גואריס כרמית - גור צבי 64.88 -620  4 [E] 35.12תרוץ יוסף - לבנדה עדנה
תרוץ טובה - בר-און צפורה 64.88 -620  4 [E] 35.12סרפר אהובה - דלל אביבה
צדיק זמירה - שלום שולמית 64.88 -620  4 [E] 35.12מילנר חיה - זומר אהרון
קולקר אריה - קולקר סריטה 64.88 -620  4 [E] 35.12נאמן ריקה - רותם יהודית
שפר אילנה - עופר מוטי 64.88 -620  4 [E] 35.12ליפר יפה - קול שמעון
רובינגר בתיה - דירקטור פיונה 99.59 -790  4X [E] 0.41דרורי רינה - נוסבאום אינגה
    1/2 40.12ארבל תקוה - פסטרנק פנחס