Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
ראשון אליפות המועדונים אוגוסט
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 01/09/19 סניף: ויצו פתח תקוה מקדם: 8.03
מנהל תחרות: ספינקה גילי

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה חוזה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גואריס כרמית - גור צבי 0.41  50 4-1 [E] 99.59תרוץ יוסף - לבנדה עדנה
שפר אילנה - עופר מוטי 10.33 0 PASS 89.67ליפר יפה - קול שמעון
דניאל עליזה - שריבמן ויקטור 30.17 -50  2-1 [N] 69.83רזון עליזה - נדיב רבקה
צדיק זמירה - שלום שולמית 30.17 -50  2-1 [N] 69.83מילנר חיה - זומר אהרון
ראובני אפרים - גור יוסי 30.17 -50  3-1 [N] 69.83בר תקוה דן - הנדל אביהו
רובינגר בתיה - דירקטור פיונה 69.83 -100  4-2 [S] 30.17דרורי רינה - נוסבאום אינגה
בבס סופיה - מורן מוטי 69.83 -100  3-2 [N] 30.17וינטראוב נאוה - לוי עליזה
בלאכר יולי - וילף סוניה 69.83 -100  3-2 [N] 30.17רוזנר חנה לאה - אלישוב דליה
דר צבי - מריל שמוליק 69.83 -100  2X-1 [N] 30.17קרני בלהה - פלג מנחם
קולקר אריה - קולקר סריטה 69.83 -100  3-2 [N] 30.17נאמן ריקה - רותם יהודית
תרוץ טובה - בר-און צפורה 99.59 -240  1N+5 [E] 0.41סרפר אהובה - דלל אביבה
    1/2 40.12ארבל תקוה - פסטרנק פנחס