Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
בן דוד רמי - רפפורט לאה 8.33  200 91.67הרשקוביץ בלו - מלמד רות
גורדון אושרה - הנר ארז 8.33  200 91.67ארזיל אתי - בייצר מוטי
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 33.33  100 66.67גושן רגינה - ארד יאיר
טישלר לאה - שיינר חנה 50.00 -90  50.00כהן יהודית - מרקוביץ רחל
לייבו אדי - שני גילה 75.00 -100  25.00בטצייג ישראל - בטצייג רחל
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 75.00 -100  25.00בוימל דבורה - שטרן ורד
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 100.00 -110  0.00ארבל שמואל - לוי אבי