Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 0.00  50 100.00בוימל דבורה - שטרן ורד
לייבו אדי - שני גילה 58.33 -420  41.67בטצייג ישראל - בטצייג רחל
טישלר לאה - שיינר חנה 58.33 -420  41.67כהן יהודית - מרקוביץ רחל
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 58.33 -420  41.67גושן רגינה - ארד יאיר
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 58.33 -420  41.67ארבל שמואל - לוי אבי
בן דוד רמי - רפפורט לאה 58.33 -420  41.67הרשקוביץ בלו - מלמד רות
גורדון אושרה - הנר ארז 58.33 -420  41.67ארזיל אתי - בייצר מוטי