Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
טישלר לאה - שיינר חנה 0.00  660 100.00ארזיל אתי - בייצר מוטי
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 25.00  600 75.00בוימל דבורה - שטרן ורד
לייבו אדי - שני גילה 25.00  600 75.00הרשקוביץ בלו - מלמד רות
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 58.33  150 41.67גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו
ארבל שמואל - לוי אבי 58.33  150 41.67כהן יהודית - מרקוביץ רחל
גורדון אושרה - הנר ארז 83.33  110 16.67בטצייג ישראל - בטצייג רחל
בן דוד רמי - רפפורט לאה 100.00  50 0.00גושן רגינה - ארד יאיר