Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
לייבו אדי - שני גילה 0.00  460 100.00גושן רגינה - ארד יאיר
ארבל שמואל - לוי אבי 16.67  430 83.33ארזיל אתי - בייצר מוטי
טישלר לאה - שיינר חנה 33.33  420 66.67בטצייג ישראל - בטצייג רחל
בן דוד רמי - רפפורט לאה 58.33  400 41.67בוימל דבורה - שטרן ורד
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 58.33  400 41.67זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה
גורדון אושרה - הנר ארז 83.33  150 16.67הרשקוביץ בלו - מלמד רות
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 100.00  130 0.00כהן יהודית - מרקוביץ רחל