Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
בן דוד רמי - רפפורט לאה 8.33  130 91.67בוימל דבורה - שטרן ורד
לייבו אדי - שני גילה 8.33  130 91.67גושן רגינה - ארד יאיר
ארבל שמואל - לוי אבי 41.67  100 58.33ארזיל אתי - בייצר מוטי
גורדון אושרה - הנר ארז 41.67  100 58.33הרשקוביץ בלו - מלמד רות
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 66.67 -50  33.33זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 91.67 -100  8.33כהן יהודית - מרקוביץ רחל
טישלר לאה - שיינר חנה 91.67 -100  8.33בטצייג ישראל - בטצייג רחל