Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
לייבו אדי - שני גילה 0.00  300 100.00גושן רגינה - ארד יאיר
ארבל שמואל - לוי אבי 25.00  140 75.00ארזיל אתי - בייצר מוטי
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 25.00  140 75.00זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 50.00  100 50.00כהן יהודית - מרקוביץ רחל
בן דוד רמי - רפפורט לאה 66.67 -100  33.33בוימל דבורה - שטרן ורד
טישלר לאה - שיינר חנה 83.33 -140  16.67בטצייג ישראל - בטצייג רחל
גורדון אושרה - הנר ארז 100.00 -300  0.00הרשקוביץ בלו - מלמד רות