Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 0.00  1020 100.00ארזיל אתי - בייצר מוטי
גורדון אושרה - הנר ארז 16.67  490 83.33גושן רגינה - ארד יאיר
טישלר לאה - שיינר חנה 33.33  450 66.67הרשקוביץ בלו - מלמד רות
לייבו אדי - שני גילה 58.33  430 41.67בוימל דבורה - שטרן ורד
ארבל שמואל - לוי אבי 58.33  430 41.67בטצייג ישראל - בטצייג רחל
בן דוד רמי - רפפורט לאה 91.67 -100  8.33דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 91.67 -100  8.33כהן יהודית - מרקוביץ רחל