Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 16.67 -400  83.33ארזיל אתי - בייצר מוטי
טישלר לאה - שיינר חנה 16.67 -400  83.33בוימל דבורה - שטרן ורד
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 16.67 -400  83.33הרשקוביץ בלו - מלמד רות
בן דוד רמי - רפפורט לאה 50.00 -430  50.00כהן יהודית - מרקוביץ רחל
גורדון אושרה - הנר ארז 66.67 -460  33.33לייבו אדי - שני גילה
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 91.67 -490  8.33בטצייג ישראל - בטצייג רחל
ארבל שמואל - לוי אבי 91.67 -490  8.33גושן רגינה - ארד יאיר