Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גורדון אושרה - הנר ארז 3.33  50 96.67גושן רגינה - ארד יאיר
בן דוד רמי - רפפורט לאה 26.67 -90  73.33דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון
טישלר לאה - שיינר חנה 50.00 -100  50.00הרשקוביץ בלו - מלמד רות
לייבו אדי - שני גילה 73.33 -110  26.67בוימל דבורה - שטרן ורד
ארבל שמואל - לוי אבי 96.67 -120  3.33בטצייג ישראל - בטצייג רחל
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 50.00 A 50.00ארזיל אתי - בייצר מוטי
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 50.00 A 50.00כהן יהודית - מרקוביץ רחל