Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גורדון אושרה - הנר ארז 0.00  150 100.00בוימל דבורה - שטרן ורד
ארבל שמואל - לוי אבי 41.67  110 58.33הרשקוביץ בלו - מלמד רות
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 41.67  110 58.33ארזיל אתי - בייצר מוטי
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 41.67  110 58.33כהן יהודית - מרקוביץ רחל
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 41.67  110 58.33בטצייג ישראל - בטצייג רחל
לייבו אדי - שני גילה 83.33 -100  16.67בן דוד רמי - רפפורט לאה
טישלר לאה - שיינר חנה 100.00 -200  0.00גושן רגינה - ארד יאיר