Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
לייבו אדי - שני גילה 0.00  450 100.00בן דוד רמי - רפפורט לאה
טישלר לאה - שיינר חנה 16.67  420 83.33גושן רגינה - ארד יאיר
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 33.33  170 66.67ארזיל אתי - בייצר מוטי
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 58.33  150 41.67כהן יהודית - מרקוביץ רחל
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 58.33  150 41.67בטצייג ישראל - בטצייג רחל
גורדון אושרה - הנר ארז 83.33  100 16.67בוימל דבורה - שטרן ורד
ארבל שמואל - לוי אבי 100.00  50 0.00הרשקוביץ בלו - מלמד רות