Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
ארבל שמואל - לוי אבי 0.00  400 100.00בוימל דבורה - שטרן ורד
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 16.67  140 83.33גושן רגינה - ארד יאיר
טישלר לאה - שיינר חנה 33.33  100 66.67גורדון אושרה - הנר ארז
לייבו אדי - שני גילה 58.33 -90  41.67כהן יהודית - מרקוביץ רחל
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 58.33 -90  41.67הרשקוביץ בלו - מלמד רות
בן דוד רמי - רפפורט לאה 83.33 -100  16.67ארזיל אתי - בייצר מוטי
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 100.00 -400  0.00בטצייג ישראל - בטצייג רחל