Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 0.00 -680  100.00בוימל דבורה - שטרן ורד
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 41.67 -1430  58.33גושן רגינה - ארד יאיר
לייבו אדי - שני גילה 41.67 -1430  58.33ארזיל אתי - בייצר מוטי
גורדון אושרה - הנר ארז 41.67 -1430  58.33כהן יהודית - מרקוביץ רחל
בן דוד רמי - רפפורט לאה 41.67 -1430  58.33בטצייג ישראל - בטצייג רחל
ארבל שמואל - לוי אבי 91.67 -1460  8.33טישלר לאה - שיינר חנה
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 91.67 -1460  8.33הרשקוביץ בלו - מלמד רות