Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 

פירוט תוצאות
גביע אילנה שכטר (א)
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 15/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.11
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 0.00  140 100.00בוימל דבורה - שטרן ורד
גורדון אושרה - הנר ארז 16.67  50 83.33כהן יהודית - מרקוביץ רחל
ארבל שמואל - לוי אבי 50.00 -50  50.00טישלר לאה - שיינר חנה
לייבו אדי - שני גילה 50.00 -50  50.00ארזיל אתי - בייצר מוטי
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 50.00 -50  50.00הרשקוביץ בלו - מלמד רות
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 91.67 -100  8.33גושן רגינה - ארד יאיר
בן דוד רמי - רפפורט לאה 91.67 -100  8.33בטצייג ישראל - בטצייג רחל