Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
החורף (בוקר ד)
מושב 2 מתוך 8 תאריך: 15/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 9.31
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בליצבלאו ויקי - דוד דינה
תוצאה: 460
ניקוד: 72.22
מזרח-מערב: מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
עמית מיכה - זאב 27.78  460 72.22כוכבי אלי - ליבר מוניקה
מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 27.78  460 72.22בליצבלאו ויקי - דוד דינה
הנר ברטה - יעקב אהובה 94.44  200 5.56מזרח איתמר - מזרח עפרה