Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
החורף (בוקר ד)
מושב 4 מתוך 8 תאריך: 29/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.45
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום:בליצבלאו ויקי - דוד דינה
תוצאה: -620
ניקוד: 50.00
מזרח-מערב: עמית מיכה - גוטליב פרנסיס
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
מזרח איתמר - מזרח עפרה 12.50 -600  87.50ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה
מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 12.50 -600  87.50בוימל דבורה - גונן שרה
עמית מיכה - גוטליב פרנסיס 50.00 -620  50.00בליצבלאו ויקי - דוד דינה
ליאור רפי - דופלט יוסף 75.00 -630  25.00כוכבי אלי - בייצר מוטי
גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 100.00 -650  0.00שטריך אליעזר - רונן עמוס