Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
החורף (בוקר ד)
מושב 7 מתוך 8 תאריך: 19/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.94
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום: כוכבי אלי - בייצר מוטי
תוצאה: 100
ניקוד: 66.67
מזרח-מערב: פרוינד מיכאל - הלמר יהושע
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גוטליב פרנסיס - מונטאנו אאורליה 0.00  150 100.00בליצבלאו ויקי - דוד דינה
פרוינד מיכאל - הלמר יהושע 66.67  100 33.33כוכבי אלי - בייצר מוטי
בוימל דבורה - גונן שרה 66.67  100 33.33מזרח איתמר - מזרח עפרה
מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 66.67  100 33.33ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה