Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
פתיחת העונה (א)
מושב 5 מתוך 8 תאריך: 16/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 41.67  420 58.33בטצייג ישראל - בטצייג רחל
גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 41.67  420 58.33אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 41.67  420 58.33בוימל דבורה - שטרן ורד
בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 41.67  420 58.33לוי אבי - ארבל שמואל
לייבו אדי - שני גילה 41.67  420 58.33הרשקוביץ בלו - מלמד רות
שניידר טובה - שניידר מיכאל 41.67  420 58.33ארזיל אתי - בייצר מוטי
בר רבקה - תמיר טובה 100.00 -50  0.00פייטלוביץ דני - כהן בתיה
    1/2 37.70גושן רגינה - ארד יאיר