Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
פתיחת העונה (א)
מושב 7 מתוך 8 תאריך: 01/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 15.07
מנהל תחרות: עמית מיכה

מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
טישלר לאה - שיינר חנה 0.00  130 100.00בטצייג ישראל - בטצייג רחל
שניידר טובה - שניידר מיכאל 40.00  110 60.00קירשנבאום זאב - ניסר לאון
דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 40.00  110 60.00בר רבקה - תמיר טובה
גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 40.00  110 60.00הנר ארז - גורדון אושרה
לייבו אדי - שני גילה 80.00 -50  20.00ארזיל אתי - בייצר מוטי
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 100.00 -250  0.00לוי אבי - ארבל שמואל