Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
פורים במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 25/03/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום: מנדר ענת - גוזלן משה
תוצאה: -100
ניקוד: 58.33
מזרח-מערב: טל טובה - ברושי משה
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
ארליך רחל - דגון אסתר 0.00  110 100.00דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד
וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 16.67  100 83.33שטריך אליעזר - רונן עמוס
פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 58.33 -100  41.67נהיר דפנה - ישורון ישראל
בן נאים אהוד - טרגר דרור 58.33 -100  41.67ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים
טל טובה - ברושי משה 58.33 -100  41.67מנדר ענת - גוזלן משה
ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 58.33 -100  41.67סליגסון יואל - סליגסון בברלי
זטלר שולה - פלדמן ברברה 100.00 -170  0.00בלוזר קובי - כרמי כרמלה