Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
פורים במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 25/03/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום:סליגסון יואל - סליגסון בברלי
תוצאה: -710
ניקוד: 25.00
מזרח-מערב: פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 0.00 -620  100.00ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים
זטלר שולה - פלדמן ברברה 25.00 -650  75.00נהיר דפנה - ישורון ישראל
ארליך רחל - דגון אסתר 25.00 -650  75.00בלוזר קובי - כרמי כרמלה
בן נאים אהוד - טרגר דרור 75.00 -710  25.00שטריך אליעזר - רונן עמוס
פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 75.00 -710  25.00סליגסון יואל - סליגסון בברלי
וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 75.00 -710  25.00מנדר ענת - גוזלן משה
פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 75.00 -710  25.00ויסמן צבי - פרידמן יוסף