Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות }

פירוט תוצאות
פורים במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 25/03/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום:סליגסון יואל - סליגסון בברלי
תוצאה: 200
ניקוד: 100.00
מזרח-מערב: פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס
מזרח - מערב ניקוד מ-מ תוצאה ניקוד צ-ד צפון - דרום
פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 0.00  200 100.00סליגסון יואל - סליגסון בברלי
וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 25.00 -110  75.00מנדר ענת - גוזלן משה
ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 25.00 -110  75.00ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים
זטלר שולה - פלדמן ברברה 58.33 -120  41.67נהיר דפנה - ישורון ישראל
פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 58.33 -120  41.67ויסמן צבי - פרידמן יוסף
ארליך רחל - דגון אסתר 83.33 -130  16.67בלוזר קובי - כרמי כרמלה
בן נאים אהוד - טרגר דרור 100.00 -170  0.00שטריך אליעזר - רונן עמוס