Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
בנדיקט מימי
מס. חבר: 14556תואר: אמן בכיר כסףסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 11-08-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 5,23041689,790
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) .64.640
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו5,23041689,790
17-07-2020#4081 Pairs BAROMETER avivim c מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
13-07-2020פסטיבל Online - זוגות מעורבים בונוס (פסטיבל בינלאומי).3.30
13-07-2020פסטיבל Online - זוגות מעורבים מושב 2 (פסטיבל בינלאומי)2..2
12-07-2020פסטיבל Online - זוגות מעורבים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)3..3
11-07-2020פסטיבל Online - ברומטר TB חד פ מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)....
09-07-2020#894 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-07-2020#2374 Pairs avivim carmel baro מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
28-06-2020#8428 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
25-06-2020#3728 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)....
23-06-2020#1059 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)....
11-06-2020#9450 Pairs BAROMETER avivim c מושב 1 (חיפה כרמל)7..7
06-06-2020#3167 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)9..9
04-06-2020#9164 Pairs BAROMETER! Avivim מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-06-2020#8070 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-06-2020#1097 Pairs barometer avivim c מושב 1 (ת"א - אביבים)14..14
  נקודות אמן - יתרת פתיחה5,18741389,717
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח