Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
יקים נוגה
מס. חבר: 3475תואר: רב אמן ארדסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 11-08-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 12,8661,1326827,586
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן כסף) .8683210,280
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
10-08-2020#1684 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
09-08-2020#2129 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
09-08-2020#2143 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-08-2020#7011 Pairs BAROMETER avivim c מושב 1 (חיפה כרמל)....
06-08-2020#1696 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-08-2020#8009 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
05-08-2020#362 Ind. avivim carmel singel מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
04-08-2020#7985 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-08-2020#3926 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
03-08-2020#4165 Pairs barometer Avivim C מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-08-2020#3925 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו12,8601,1326827,580
31-07-2020#5210 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-07-2020#8106 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
28-07-2020#1801 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
26-07-2020#6770 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
23-07-2020#1587 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
21-07-2020#5435 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
20-07-2020#9038 Pairs Avivim Carmel baro מושב 1 (ת"א - אביבים)....
19-07-2020#1856 Pairs Avivim Carmel & fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
16-07-2020#1119 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
13-07-2020#2162 Pairs avivim carmel baro מושב 1 (ת"א - אביבים)....
12-07-2020#9981 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
11-07-2020פסטיבל ONLINE - זוגות נשים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)....
09-07-2020#3181 Pairs BAROMETER avivim c מושב 1 (חיפה כרמל)....
07-07-2020#5521 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-07-2020#1036 Pairs avivim carmel baro מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-07-2020#7590 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-07-2020#2274 Pairs avivim carmel baro מושב 1 (חיפה כרמל)....
30-06-2020#2546 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)....
28-06-2020#8428 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)....
25-06-2020#949 Pairs BAROMETER avivim ca מושב 1 (חיפה כרמל)....
22-06-2020#2107 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)....
21-06-2020#5999 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)....
18-06-2020#7547 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
15-06-2020#5781 Pairs avivim carmel baro מושב 1 (ת"א - אביבים)....
14-06-2020#9178 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)....
11-06-2020#9450 Pairs BAROMETER avivim c מושב 1 (חיפה כרמל)....
09-06-2020Pairs Avivim Carmel Friends בונוס (ת"א - אביבים)....
09-06-2020Pairs Avivim Carmel Friends מושב 1 (ת"א - אביבים)....
08-06-2020#5713 Pairs barometer avivim c מושב 1 (ת"א - אביבים)....
07-06-2020#9836 Pairs Avivim Carmel & fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-06-2020#8070 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-06-2020#1097 Pairs barometer avivim c מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה12,8601,1326827,580
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח