Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי 2020 - בית א' מחזור 3
מפגש 15 מתוך 15 תאריך: 04-03-20 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

גל שמואל - טל עופר
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
530 גל שמואל רב אמן כסף 10952 2490 326 52152
3813 טל עופר רב אמן זהב 31114 4636 932 124074
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-05/08/2020 נקודות אמן ותארים נכונים ל03/08/2020


תוצאה: 198.20  דרוג: 2
מפגש 15
נגד אורנשטיין איתן - גלסר אנדרי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-90  -1J 1N [W] 17
 50 2Q 2-1 [E] 18
 450 13 4+1 [S] 19
-620  -63 4 [E] 20
 600 0K 5 [S] 21
-620  -87 4 [E] 22
-680  102 4+2 [E] 23
 50 -2K 4-1 [W] 24
תוצאה( 13 - 17 ) 8.33 VP
מפגש 14
נגד טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 140 -1J 3 [N] 9
 100 -1K 3-1 [W] 10
-420  42 4 [E] 11
-400  95 3N-4 [N] 12
 400 -115 3N-4 [W] 13
 170 56 3+1 [S] 14
 1440 -76 6N [N] 15
 150 65 2+3 [N] 16
תוצאה( 24 - 20 ) 11.67 VP
מפגש 13
נגד מונטאנו אלכסנדר - שקדי צבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 -23 4-2 [W] 1
-100  57 3-1 [S] 2
 200 -56 5-2 [W] 3
-100  86 4-1 [N] 4
-100  65 3N-1 [N] 5
-620  4K 4 [E] 6
-100  -2A 4-1 [S] 7
 170 -1A 2+2 [N] 8
תוצאה( 23 - 10 ) 14.68 VP
מפגש 12
נגד אהרונוביץ מיכאל - פסטרנק יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 990 0T 6N [S] 17
-140  0J 2+1 [W] 18
 100 66 3N-1 [W] 19
-660  1T 3N+2 [W] 20
-800  -66 4X-3 [S] 21
 500 146 4X-2 [W] 22
 620 17 5+1 [N] 23
-400  -84 3N [W] 24
תוצאה( 22 - 14 ) 13.12 VP
מפגש 11
נגד אדלשטיין פרידה - רהב יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 3T 4 [N] 9
-170  -3A 2+2 [W] 10
-50  -37 5-1 [S] 11
 50 -66 3-1 [W] 12
 630 08 3N+1 [N] 13
 100 5T 3X-1 [E] 14
 650 5A 4+1 [S] 15
 430 0A 3N+1 [S] 16
תוצאה( 13 - 12 ) 10.44 VP
מפגש 10
נגד מאר רוני - ארזיל אתי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 120 06 1N+1 [S] 1
 170 107 3+1 [S] 2
 420 02 4 [S] 3
 1370 -84 6 [N] 4
 300 -5J 5X-2 [E] 5
 120 64 2N [N] 6
-100  5K 4-1 [N] 7
-130  2A 2+2 [E] 8
תוצאה( 23 - 13 ) 13.78 VP
מפגש 9
נגד לייבו אדי - בן יהודה יהודית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 9K 5-1 [W] 17
-450  06 4+1 [E] 18
 300 6A 3N-3 [E] 19
-150  06 1N+2 [E] 20
 300 37 3NX-2 [W] 21
 420 -15 4 [N] 22
-650  4Q 4+1 [E] 23
 450 3Q 4+1 [S] 24
תוצאה( 25 - 1 ) 17.31 VP
מפגש 8
נגד גל טיבור - פואה דורית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 200 4A 3-2 [W] 9
 170 0K 2+2 [S] 10
 920 34 6 [S] 11
-140  35 3 [E] 12
 110 2J 2+1 [N] 13
-50  -13 3-1 [N] 14
 50 43 4-1 [W] 15
 800 10Q 5X-3 [W] 16
תוצאה( 26 - 1 ) 17.5 VP
מפגש 7
נגד ציטרון פטרו - גרינברג צדוק
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 430 4J 3N+1 [N] 1
-450  0T 4+1 [W] 2
-100  -3Q 4X-1 [S] 3
 200 55 3N-2 [W] 4
 150 13 3N-3 [W] 5
 110 4Q 2 [S] 6
-650  -18 4+1 [W] 7
 420 36 4 [S] 8
תוצאה( 17 - 4 ) 14.68 VP
מפגש 6
נגד דב אלכס - גולן אודי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-430  0J 3N+1 [E] 17
-430  5K 3N+1 [E] 18
 110 05 2 [N] 19
-680  07 4+2 [E] 20
 620 1A 5+1 [N] 21
-50  7A 4-1 [N] 22
-300  7Q 3N-3 [S] 23
-50  2K 2-1 [N] 24
תוצאה( 22 - 0 ) 16.9 VP
מפגש 5
נגד עמית מיכה - עמית אסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 150 14 1N+2 [S] 9
-90  46 1N [E] 10
 430 0J 3N+1 [N] 11
 650 -13 4+1 [S] 12
 100 -12T 3N-1 [E] 13
-50  -2Q 4-1 [S] 14
 140 1Q 3 [S] 15
-90  36 2 [E] 16
תוצאה( 9 - 15 ) 7.58 VP
מפגש 4
נגד כץ אפרים - קרבי עפר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 480 26 4+2 [N] 1
-450  26 4+1 [W] 2
 200 -36 3-2 [W] 3
-140  68 2+1 [W] 4
-100  43 3-1 [S] 5
 100 -5K 4-1 [W] 6
 680 105 4+2 [S] 7
-50  3K 2-1 [S] 8
תוצאה( 27 - 8 ) 16.23 VP
מפגש 3
נגד אופק טל - עממי צבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  08 4-1 [N] 17
 50 5A 1-1 [E] 18
-710  -9Q 5+2 [W] 19
 150 76 2N+1 [S] 20
 50 03 3-1 [W] 21
 130 1A 3+1 [N] 22
-100  11A 5-1 [N] 23
 150 -2Q 4-3 [W] 24
תוצאה( 24 - 11 ) 14.68 VP
מפגש 2
נגד עמיר אריה - קפלן אהרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 590 6A 4X [N] 9
-200  0K 3-2 [N] 10
 50 34 4-1 [W] 11
-150  -24 2N+1 [E] 12
 110 09 2 [S] 13
-420  06 4 [E] 14
-110  -3A 2 [W] 15
-50  -3K 3-1 [N] 16
תוצאה( 9 - 8 ) 10.44 VP
מפגש 1
נגד זק שחר - בראונשטיין אריאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 130 77 3+1 [S] 1
 50 -104 3N-1 [W] 2
-650  5T 5 [E] 3
 90 -1K 1N [N] 4
-420  3A 4 [E] 5
 100 22 2-1 [E] 6
-200  -49 4X-1 [S] 7
-400  04 3N [W] 8
תוצאה( 17 - 15 ) 10.86 VP