Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי 2020 - בית א' מחזור 3
מפגש 15 מתוך 15 תאריך: 04-03-20 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

אופק טל - עממי צבי
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
4720 אופק טל רב אמן זהב 15308 2647 399 61728
3452 עממי צבי רב אמן זהב 18703 3241 425 72363
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-10/08/2020 נקודות אמן ותארים נכונים ל11/08/2020


תוצאה: 150.80  דרוג: 8
מפגש 15
נגד אהרונוביץ מיכאל - פסטרנק יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 -3J 3-1 [W] 17
 50 -26 2N-1 [W] 18
 480 -2Q 5+1 [S] 19
 300 -124 4-3 [E] 20
 620 09 4 [N] 21
-620  85 4 [E] 22
-1430  74 6 [E] 23
 420 -7Q 4 [S] 24
תוצאה( 15 - 26 ) 5.91 VP
מפגש 14
נגד מאר רוני - ארזיל אתי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 170 -2J 3+1 [N] 9
 100 -16 2-1 [E] 10
-420  4K 4 [W] 11
-200  52 3N-2 [N] 12
 400 -115 3N-4 [W] 13
 420 -16 4 [S] 14
 690 106 3N+3 [S] 15
 430 -12 3N+1 [S] 16
תוצאה( 19 - 16 ) 11.27 VP
מפגש 13
נגד גל טיבור - פואה דורית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 07 2-1 [W] 1
 110 17 3 [S] 2
 140 45 3 [N] 3
 100 -3K 3-1 [W] 4
 690 11T 3N+3 [N] 5
-620  -4Q 4 [E] 6
-100  2A 4-1 [S] 7
 140 0A 2+1 [N] 8
תוצאה( 18 - 7 ) 14.09 VP
מפגש 12
נגד עמיר אריה - קפלן אהרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 980 04 6 [S] 17
-300  -4J 4-3 [N] 18
-130  0Q 2+2 [W] 19
-660  19 3N+2 [W] 20
-590  -2T 4X [E] 21
-800  -75 5X-4 [N] 22
 630 13 3N+1 [S] 23
 50 32 3N-1 [W] 24
תוצאה( 5 - 13 ) 6.88 VP
מפגש 11
נגד כץ אפרים - קרבי עפר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 170 4T 3+1 [N] 9
-620  11A 4 [W] 10
-50  32 5-1 [S] 11
 50 69 3-1 [W] 12
 600 14 3N [N] 13
-110  1T 2 [E] 14
 140 8K 3 [S] 15
 430 0K 3N+1 [S] 16
תוצאה( 34 - 0 ) 18.97 VP
מפגש 10
נגד אורנשטיין איתן - גלסר אנדרי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 150 16 1N+2 [S] 1
 650 1J 4+1 [S] 2
-50  -103 4-1 [S] 3
 720 -76 4N+3 [S] 4
 100 -1J 4-2 [W] 5
 400 2T 3N [S] 6
-100  -5K 4-1 [N] 7
-180  -43 1N+3 [E] 8
תוצאה( 4 - 27 ) 2.89 VP
מפגש 9
נגד זק שחר - בראונשטיין אריאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-430  -37 3N+1 [E] 17
-450  02 4+1 [E] 18
 300 6K 3N-3 [E] 19
-180  -16 1N+3 [E] 20
-100  -7A 3-1 [N] 21
 450 07 4+1 [N] 22
-1430  -12J 6 [E] 23
 420 2Q 4 [S] 24
תוצאה( 8 - 23 ) 4.77 VP
מפגש 8
נגד אדלשטיין פרידה - רהב יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 110 2T 2 [S] 9
 170 0K 2+2 [S] 10
 990 57 6N [S] 11
-170  22 3+1 [E] 12
 110 27 3 [S] 13
-50  -1T 3-1 [S] 14
-420  -7A 4 [W] 15
 450 45 5 [S] 16
תוצאה( 15 - 8 ) 12.77 VP
מפגש 7
נגד לייבו אדי - בן יהודה יהודית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 180 3T 1N+3 [N] 1
-450  0T 4+1 [W] 2
-100  3A 4X-1 [S] 3
-170  5A 2+2 [E] 4
 50 23 4-1 [W] 5
-110  2A 3 [E] 6
-650  18 4+1 [W] 7
 300 1K 4X-2 [W] 8
תוצאה( 17 - 0 ) 15.75 VP
מפגש 6
נגד עמית מיכה - עמית אסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 -10J 6-1 [E] 17
 50 -7K 3N-1 [E] 18
 140 -16 2+1 [N] 19
-1370  12A 6 [W] 20
 690 -1T 3N+3 [N] 21
-50  7T 4-1 [N] 22
 200 -52 3-2 [W] 23
 50 -16 2-1 [E] 24
תוצאה( 19 - 25 ) 7.58 VP
מפגש 5
נגד טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  69 4-1 [S] 9
 100 -17 3N-1 [E] 10
 420 0T 4 [N] 11
 650 -13 5 [S] 12
-600  1T 3N [E] 13
-140  09 3 [W] 14
 100 2A 4-2 [E] 15
-100  3Q 3-2 [N] 16
תוצאה( 12 - 2 ) 13.78 VP
מפגש 4
נגד מונטאנו אלכסנדר - שקדי צבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 980 -9Q 6 [N] 1
-450  28 4+1 [W] 2
-50  4Q 2-1 [S] 3
-90  58 2 [W] 4
 140 -33 2+1 [S] 5
-630  116 3N+1 [E] 6
 680 105 4+2 [N] 7
 110 -15 2 [N] 8
תוצאה( 32 - 13 ) 16.23 VP
מפגש 3
נגד גל שמואל - טל עופר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  08 4-1 [N] 17
 50 -5A 1-1 [E] 18
-710  9Q 5+2 [W] 19
 150 -76 2N+1 [S] 20
 50 03 3-1 [W] 21
 130 -1A 3+1 [N] 22
-100  -11A 5-1 [N] 23
 150 2Q 4-3 [W] 24
תוצאה( 11 - 24 ) 5.32 VP
מפגש 2
נגד דב אלכס - גולן אודי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 170 5K 2+2 [N] 9
-140  -26 1+2 [E] 10
 50 -3J 4-1 [E] 11
-120  15 2N [W] 12
 140 -1Q 2+1 [S] 13
-450  1A 4+1 [E] 14
 50 -26 2-1 [W] 15
-90  4A 2 [W] 16
תוצאה( 11 - 8 ) 11.27 VP
מפגש 1
נגד ציטרון פטרו - גרינברג צדוק
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 03 3N [S] 1
-420  0A 4 [E] 2
-650  -5T 5 [E] 3
-100  -4K 2-1 [N] 4
-590  -6A 4X [E] 5
 400 67 3N [N] 6
-850  -114 5X [E] 7
-430  -13 4N [W] 8
תוצאה( 6 - 27 ) 3.32 VP