Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי 2020 - בית א' מחזור 3
מפגש 15 מתוך 15 תאריך: 04-03-20 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

כץ אפרים - קרבי עפר
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
4299 כץ אפרים אמן בכיר זהב 8985 636 7 15695
3449 קרבי עפר רב אמן 9911 828 11 18741
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-05/08/2020 נקודות אמן ותארים נכונים ל03/08/2020


תוצאה: 108.94  דרוג: 14
מפגש 15
נגד מונטאנו אלכסנדר - שקדי צבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  0A 2-1 [S] 17
-90  -29 1N [W] 18
 510 3Q 4+3 [S] 19
-620  -63 4 [E] 20
-100  -126 6-1 [N] 21
-620  -88 4 [E] 22
-1430  -74 6 [E] 23
 140 0K 3 [S] 24
תוצאה( 3 - 35 ) 1.32 VP
מפגש 14
נגד גל טיבור - פואה דורית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 200 -36 3+2 [N] 9
-110  54 3 [E] 10
-130  -42 4 [E] 11
 90 -29 1N [S] 12
-620  10T 4 [E] 13
 420 -19 4 [S] 14
 680 105 4+2 [N] 15
 430 -12 3N+1 [S] 16
תוצאה( 25 - 11 ) 14.96 VP
מפגש 13
נגד עמיר אריה - קפלן אהרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  -57 2+1 [W] 1
-200  -77 3X-1 [S] 2
-600  -12T 3N [E] 3
 100 -3K 3-1 [W] 4
-100  -65 3N-1 [N] 5
-620  -4K 4 [E] 6
-200  -2A 4-2 [S] 7
 140 0K 3 [N] 8
תוצאה( 0 - 39 ) 0.38 VP
מפגש 12
נגד אורנשטיין איתן - גלסר אנדרי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 980 0T 6 [S] 17
-140  0J 2+1 [W] 18
-170  -13 2+2 [E] 19
-660  1T 3N+2 [W] 20
-590  -2J 4X [E] 21
-800  -7J 5X-4 [N] 22
 630 13 3N+1 [S] 23
-140  -22 2+1 [W] 24
תוצאה( 2 - 12 ) 6.22 VP
מפגש 11
נגד אופק טל - עממי צבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 170 -4T 3+1 [N] 9
-620  -11A 4 [W] 10
-50  -32 5-1 [S] 11
 50 -69 3-1 [W] 12
 600 -14 3N [N] 13
-110  -1T 2 [E] 14
 140 -8K 3 [S] 15
 430 0K 3N+1 [S] 16
תוצאה( 0 - 34 ) 1.03 VP
מפגש 10
נגד אדלשטיין פרידה - רהב יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 28 2-1 [W] 1
 650 -1J 5 [S] 2
 450 -16 4+1 [S] 3
 1440 -98 6N [N] 4
 50 2Q 4-1 [W] 5
 800 -10T 3X-3 [E] 6
 110 -1K 3 [S] 7
-140  38 3 [W] 8
תוצאה( 7 - 22 ) 4.77 VP
מפגש 9
נגד עמית מיכה - עמית אסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-430  38 3N+1 [W] 17
-450  02 4+1 [E] 18
 200 -4A 3N-2 [E] 19
-150  05 1N+2 [E] 20
 800 -117 3NX-4 [W] 21
 480 -17 4+2 [N] 22
-650  -4Q 4+1 [E] 23
 420 -2Q 4 [S] 24
תוצאה( 3 - 22 ) 3.77 VP
מפגש 8
נגד זק שחר - בראונשטיין אריאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  3T 2-1 [S] 9
 170 0K 2+2 [S] 10
 490 88 4N+2 [S] 11
-420  55 4 [E] 12
 110 -27 3 [N] 13
-100  2T 2N-2 [S] 14
 50 -43 4-1 [W] 15
-110  9Q 2 [W] 16
תוצאה( 27 - 6 ) 16.68 VP
מפגש 7
נגד טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  8J 3N-1 [N] 1
-450  0Q 4+1 [W] 2
 140 -48 2+1 [S] 3
-140  5A 2+1 [E] 4
 150 -13 3N-3 [W] 5
-100  2Q 3-2 [S] 6
-650  18 4+1 [W] 7
 170 4J 2+2 [S] 8
תוצאה( 20 - 5 ) 15.23 VP
מפגש 6
נגד מאר רוני - ארזיל אתי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-420  0J 4 [E] 17
-400  -4K 3N [E] 18
 140 12 2+1 [N] 19
-680  0Q 4+2 [E] 20
 600 -27 5 [N] 21
 420 42 4 [N] 22
-100  -35 3-1 [N] 23
-110  -4Q 2 [E] 24
תוצאה( 5 - 13 ) 6.88 VP
מפגש 5
נגד ציטרון פטרו - גרינברג צדוק
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  6A 4-1 [N] 9
-120  5J 2N [E] 10
 420 0J 4 [N] 11
 650 -13 4+1 [S] 12
-600  17 3N [E] 13
-200  22 3N-4 [N] 14
 620 -10Q 4 [N] 15
-70  36 1 [E] 16
תוצאה( 17 - 11 ) 12.42 VP
מפגש 4
נגד גל שמואל - טל עופר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 480 -26 4+2 [N] 1
-450  -26 4+1 [W] 2
 200 36 3-2 [W] 3
-140  -68 2+1 [W] 4
-100  -43 3-1 [S] 5
 100 5K 4-1 [W] 6
 680 -105 4+2 [S] 7
-50  -3K 2-1 [S] 8
תוצאה( 8 - 27 ) 3.77 VP
מפגש 3
נגד דב אלכס - גולן אודי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  08 4-1 [N] 17
 690 -10T 3N+3 [S] 18
-710  -96 5+2 [E] 19
 600 -56 3N [S] 20
 100 -28 3-2 [W] 21
 150 0T 1N+2 [S] 22
 690 -77 3N+3 [N] 23
 180 -35 1N+3 [S] 24
תוצאה( 0 - 36 ) 0.76 VP
מפגש 2
נגד אהרונוביץ מיכאל - פסטרנק יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 180 4A 1N+3 [N] 9
 100 -72 4-1 [E] 10
 100 -42 4X-1 [E] 11
-180  23 2N+2 [E] 12
 140 -1A 2+1 [N] 13
-420  0A 4 [E] 14
-140  3A 2+1 [W] 15
 100 -13 2N-1 [W] 16
תוצאה( 9 - 13 ) 8.33 VP
מפגש 1
נגד לייבו אדי - בן יהודה יהודית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 460 26 3N+2 [N] 1
-450  -1A 4+1 [E] 2
-650  -5T 5 [E] 3
 120 22 1N+1 [S] 4
-420  -3Q 4 [E] 5
 100 -22 2-1 [E] 6
 730 145 3X [S] 7
-430  -13 3N+1 [W] 8
תוצאה( 18 - 12 ) 12.42 VP