Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי 2020 - בית א' מחזור 3
מפגש 15 מתוך 15 תאריך: 04-03-20 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
19051 טורפשטיין ירון אמן בכיר ארד 2650 301 1 5710
2136 זיגרסון ורדה אמן כסף 2448 44 0 2888
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-05/08/2020 נקודות אמן ותארים נכונים ל03/08/2020


תוצאה: 118.86  דרוג: 12
מפגש 15
נגד זק שחר - בראונשטיין אריאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 -34 3-1 [E] 17
 100 -3T 1N-2 [W] 18
 480 -2A 5+1 [S] 19
-170  -63 3+1 [E] 20
 650 -19 4+1 [N] 21
 100 -89 4-1 [E] 22
-1400  6A 4X-5 [S] 23
-100  6K 5-2 [S] 24
תוצאה( 12 - 23 ) 5.91 VP
מפגש 14
נגד גל שמואל - טל עופר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 140 1J 3 [N] 9
 100 1K 3-1 [W] 10
-420  -42 4 [E] 11
-400  -95 3N-4 [N] 12
 400 115 3N-4 [W] 13
 170 -56 3+1 [S] 14
 1440 76 6N [N] 15
 150 -65 2+3 [N] 16
תוצאה( 20 - 24 ) 8.33 VP
מפגש 13
נגד ציטרון פטרו - גרינברג צדוק
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 07 4-1 [W] 1
 110 17 3 [S] 2
-50  -22 3-1 [N] 3
 200 -1K 3-2 [W] 4
-100  -65 3N-1 [N] 5
-50  10J 3-1 [S] 6
-200  -2A 4-2 [S] 7
 170 19 2+2 [N] 8
תוצאה( 12 - 11 ) 10.44 VP
מפגש 12
נגד מונטאנו אלכסנדר - שקדי צבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 1020 1K 6N+1 [N] 17
-110  1J 2 [W] 18
-100  1Q 3-2 [S] 19
-630  2T 3N+1 [W] 20
-420  3J 4 [E] 21
-790  -78 4X [E] 22
 600 08 3N [S] 23
-110  -29 3 [W] 24
תוצאה( 8 - 9 ) 9.56 VP
מפגש 11
נגד עמיר אריה - קפלן אהרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 170 4T 2+2 [N] 9
-100  26 3-1 [S] 10
 100 -1A 5X-1 [W] 11
 300 05 4X-2 [E] 12
 630 08 3N+1 [N] 13
-110  18 2 [E] 14
 620 -45 4 [N] 15
 460 -1A 3N+2 [S] 16
תוצאה( 7 - 6 ) 10.44 VP
מפגש 10
נגד עמית מיכה - עמית אסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 500 -98 3X-3 [W] 1
 650 -1J 4+1 [S] 2
 450 -16 4+1 [S] 3
 1440 -98 6N [N] 4
-200  8A 3-2 [S] 5
 460 -34 3N+2 [N] 6
 620 -11K 4 [N] 7
 50 -39 3-1 [W] 8
תוצאה( 8 - 37 ) 1.79 VP
מפגש 9
נגד דב אלכס - גולן אודי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 -92 4-1 [E] 17
-450  02 4+1 [E] 18
 200 -46 3N-2 [E] 19
-120  -16 1N+1 [E] 20
 100 39 2-2 [E] 21
 450 07 4+1 [N] 22
-680  -4Q 4+2 [E] 23
-50  9Q 4-1 [S] 24
תוצאה( 12 - 18 ) 7.58 VP
מפגש 8
נגד אהרונוביץ מיכאל - פסטרנק יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  38 3-1 [S] 9
 170 0K 2+2 [S] 10
 990 -5Q 6N [N] 11
-170  -25 2+2 [E] 12
-400  10J 3N-4 [N] 13
 50 -2Q 2-1 [E] 14
 50 -46 4-1 [W] 15
 200 34 4-2 [W] 16
תוצאה( 16 - 13 ) 11.27 VP
מפגש 7
נגד כץ אפרים - קרבי עפר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -8J 3N-1 [N] 1
-450  0Q 4+1 [W] 2
 140 48 2+1 [S] 3
-140  -5A 2+1 [E] 4
 150 13 3N-3 [W] 5
-100  -2Q 3-2 [S] 6
-650  -18 4+1 [W] 7
 170 -4J 2+2 [S] 8
תוצאה( 5 - 20 ) 4.77 VP
מפגש 6
נגד אדלשטיין פרידה - רהב יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-420  0J 4 [E] 17
 50 -7K 3N-1 [E] 18
 110 05 2 [N] 19
 100 -13Q 4-1 [E] 20
 690 -16 3N+3 [S] 21
 420 -4J 4 [N] 22
 200 -55 3-2 [W] 23
 150 -3A 3-3 [E] 24
תוצאה( 0 - 33 ) 1.17 VP
מפגש 5
נגד אופק טל - עממי צבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -69 4-1 [S] 9
 100 17 3N-1 [E] 10
 420 0T 4 [N] 11
 650 13 5 [S] 12
-600  -1T 3N [E] 13
-140  09 3 [W] 14
 100 -2A 4-2 [E] 15
-100  -3Q 3-2 [N] 16
תוצאה( 2 - 12 ) 6.22 VP
מפגש 4
נגד לייבו אדי - בן יהודה יהודית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 480 23 4+2 [N] 1
-420  1Q 4 [W] 2
 110 -17 2 [S] 3
 300 -56 3-3 [W] 4
 140 -33 3 [S] 5
-800  12A 5X-4 [N] 6
 680 107 4+2 [S] 7
 170 -3K 2+2 [N] 8
תוצאה( 25 - 12 ) 14.68 VP
מפגש 3
נגד גל טיבור - פואה דורית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  28 4-2 [N] 17
 50 5K 1-1 [E] 18
-1460  9K 6+1 [W] 19
-100  11T 3N-1 [S] 20
-110  46 2 [E] 21
 300 -42 4-3 [E] 22
 690 -77 3N+3 [N] 23
 150 -2J 2N+1 [N] 24
תוצאה( 31 - 13 ) 16 VP
מפגש 2
נגד אורנשטיין איתן - גלסר אנדרי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 170 -5A 2+2 [N] 9
-620  -9A 4 [W] 10
-420  -8J 4 [E] 11
-180  -23 1N+3 [E] 12
-1100  -15J 3NX-4 [S] 13
-420  04 4 [E] 14
-140  -3A 3 [W] 15
 140 2A 3 [N] 16
תוצאה( 2 - 42 ) 0.26 VP
מפגש 1
נגד מאר רוני - ארזיל אתי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 06 3N [N] 1
-450  -1A 4+1 [E] 2
-50  9A 5-1 [N] 3
-100  -4K 2-1 [N] 4
 100 10A 5X-1 [E] 5
-50  -5A 4-1 [N] 6
-620  -74 4 [E] 7
-430  -13 3N+1 [W] 8
תוצאה( 19 - 18 ) 10.44 VP