Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי 2020 - בית א' מחזור 3
מפגש 15 מתוך 15 תאריך: 04-03-20 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

עמית מיכה - עמית אסף
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
790 עמית מיכה רב אמן בינלאומי 39377 7402 1791 202947
5622 עמית אסף רב אמן בינלאומי 17110 2787 2773 183630
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-05/08/2020 נקודות אמן ותארים נכונים ל03/08/2020


תוצאה: 214.76  דרוג: 1
מפגש 15
נגד לייבו אדי - בן יהודה יהודית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-90  -1J 1N [W] 17
0 0 PASS 18
 480 2Q 5+1 [S] 19
-650  -6J 4+1 [E] 20
 650 19 4+1 [N] 21
 100 88 4-1 [E] 22
-680  104 4+2 [E] 23
 420 7A 4 [S] 24
תוצאה( 28 - 7 ) 16.68 VP
מפגש 14
נגד דב אלכס - גולן אודי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -55 4-2 [N] 9
 110 2K 3 [S] 10
-420  -4A 4 [E] 11
-200  -5Q 3N-2 [N] 12
 400 116 3N-4 [W] 13
 420 16 4 [S] 14
 1370 69 6 [S] 15
 430 12 3N+1 [N] 16
תוצאה( 21 - 14 ) 12.77 VP
מפגש 13
נגד זק שחר - בראונשטיין אריאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 2J 4X-1 [W] 1
 110 1Q 3 [S] 2
-50  -29 3-1 [N] 3
 620 9K 4 [N] 4
 620 105 5+1 [N] 5
-300  5J 4X-2 [S] 6
-100  2K 4-1 [S] 7
 140 0A 3 [N] 8
תוצאה( 29 - 2 ) 17.87 VP
מפגש 12
נגד גל טיבור - פואה דורית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 1020 1K 6N+1 [N] 17
-140  0J 2+1 [W] 18
-150  06 2N+1 [W] 19
-690  0T 3N+3 [W] 20
-420  3J 4 [E] 21
 200 126 4-2 [W] 22
 600 06 3N [S] 23
-110  -2J 2 [W] 24
תוצאה( 16 - 2 ) 14.96 VP
מפגש 11
נגד אהרונוביץ מיכאל - פסטרנק יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 3T 4 [N] 9
-200  -49 4-2 [N] 10
-50  -36 5-1 [S] 11
 620 8K 4 [N] 12
 600 -16 3N [S] 13
-140  -26 2+1 [E] 14
 650 5K 4+1 [S] 15
 430 0A 3N+1 [S] 16
תוצאה( 16 - 10 ) 12.42 VP
מפגש 10
נגד טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 500 98 3X-3 [W] 1
 650 1J 4+1 [S] 2
 450 16 4+1 [S] 3
 1440 98 6N [N] 4
-200  -8A 3-2 [S] 5
 460 34 3N+2 [N] 6
 620 11K 4 [N] 7
 50 39 3-1 [W] 8
תוצאה( 37 - 8 ) 18.21 VP
מפגש 9
נגד כץ אפרים - קרבי עפר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-430  -38 3N+1 [W] 17
-450  02 4+1 [E] 18
 200 4A 3N-2 [E] 19
-150  05 1N+2 [E] 20
 800 117 3NX-4 [W] 21
 480 17 4+2 [N] 22
-650  4Q 4+1 [E] 23
 420 2Q 4 [S] 24
תוצאה( 22 - 3 ) 16.23 VP
מפגש 8
נגד מאר רוני - ארזיל אתי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 1100 14Q 3NX-4 [E] 9
 140 -1K 3 [S] 10
 990 5Q 6N [N] 11
-420  -55 4 [E] 12
-100  -4J 2-1 [N] 13
 50 24 2-1 [W] 14
 50 47 4-1 [W] 15
 200 -3Q 5-2 [W] 16
תוצאה( 25 - 13 ) 14.39 VP
מפגש 7
נגד מונטאנו אלכסנדר - שקדי צבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 36 3N [N] 1
-450  0T 4+1 [W] 2
-100  -3Q 4-2 [N] 3
 200 5A 3-2 [E] 4
 100 -16 4-2 [W] 5
 110 4Q 2 [S] 6
-650  -18 5 [W] 7
 420 3A 4 [N] 8
תוצאה( 15 - 5 ) 13.78 VP
מפגש 6
נגד אופק טל - עממי צבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 10J 6-1 [E] 17
 50 7K 3N-1 [E] 18
 140 16 2+1 [N] 19
-1370  -12A 6 [W] 20
 690 1T 3N+3 [N] 21
-50  -7T 4-1 [N] 22
 200 52 3-2 [W] 23
 50 16 2-1 [E] 24
תוצאה( 25 - 19 ) 12.42 VP
מפגש 5
נגד גל שמואל - טל עופר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 150 -14 1N+2 [S] 9
-90  -46 1N [E] 10
 430 0J 3N+1 [N] 11
 650 13 4+1 [S] 12
 100 12T 3N-1 [E] 13
-50  2Q 4-1 [S] 14
 140 -1Q 3 [S] 15
-90  -36 2 [E] 16
תוצאה( 15 - 9 ) 12.42 VP
מפגש 4
נגד עמיר אריה - קפלן אהרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 450 -3K 4+1 [N] 1
-450  -29 4+1 [W] 2
-600  -124 3N [E] 3
 300 58 4-3 [W] 4
 140 33 3 [S] 5
 100 56 4-1 [W] 6
 1370 63 6 [N] 7
 90 14 1N [N] 8
תוצאה( 20 - 17 ) 11.27 VP
מפגש 3
נגד אדלשטיין פרידה - רהב יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 109 4 [N] 17
 650 10A 4+1 [N] 18
-710  96 5+2 [E] 19
 120 -76 2N [S] 20
 100 29 3-2 [W] 21
 180 14 2N+2 [S] 22
-100  -11K 6N-1 [N] 23
-50  -4J 3N-1 [N] 24
תוצאה( 32 - 22 ) 13.78 VP
מפגש 2
נגד ציטרון פטרו - גרינברג צדוק
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 2A 4 [N] 9
 100 7A 4-1 [E] 10
-140  -24 3 [E] 11
-120  -13 1N+1 [E] 12
 140 19 2+1 [S] 13
-450  -16 4+1 [E] 14
 50 2A 2-1 [W] 15
 140 2A 2+1 [N] 16
תוצאה( 14 - 4 ) 13.78 VP
מפגש 1
נגד אורנשטיין איתן - גלסר אנדרי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 0Q 3N [N] 1
-420  0A 4 [E] 2
-650  -5T 5 [E] 3
 110 2J 2+1 [N] 4
-420  -3A 4 [E] 5
 400 6A 5 [N] 6
 100 10A 5-1 [E] 7
-400  0T 3N [E] 8
תוצאה( 18 - 8 ) 13.78 VP