Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע חני גלברט 2019 (ב) - HANDICAP
מושב 1 מתוך 7 תאריך: 03/06/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.80
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גונן אוה - ולדמן שרה 62.02 3053 4266 5 לא חבר בהתאגדות
2 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 50.48 13809 8193 4 לא חבר בהתאגדות
3 אקמן טובה - בליצבלאו ויקי 48.82 10598 16105   לא חבר בהתאגדות /קריות
4 כהן יהודית - אביזמר פני 44.78 14043 5090   קריות
5 זהבי יוסף - למדן אורי 40.15 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 62.9 19419 41644 5 קריות
2 הספל ראובן - לוי אנה 58.28 19417 19412 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 שניידר מיכאל - שניידר טובה 51.02 4525 11949 3 קריות
4 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 49.69 40960 41118   לא חבר בהתאגדות
5 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 31.86 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות