Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע חני גלברט 2019 (ב) - HANDICAP
מושב 2 מתוך 7 תאריך: 10/06/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.27
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גונן אוה - ולדמן שרה 64.99 3053 4266 8 לא חבר בהתאגדות
2 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 63.85 40960 41118 7 לא חבר בהתאגדות
3 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 61.3 19419 41644 5 קריות
4 מלמד רות - דוד דינה 55.18 14117 8274 4 קריות
5 אקמן טובה - בליצבלאו ויקי 54.93 10598 16105 3 לא חבר בהתאגדות /קריות
6 אופן מרדכי - יונה ברטה 50.95 19399 9646 3 לא חבר בהתאגדות
7 הספל ראובן - לוי אנה 49.06 19417 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות
8 ארד יאיר - שטרן ורד 45.26 14431 24290   קריות
9 שניידר מיכאל - שניידר טובה 39.82 4525 11949   קריות
10 זהבי יוסף - למדן אורי 36.51 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
11 כהן יהודית - אביזמר פני 28.21 14043 5090   קריות